Habambuhay o Walang Hanggan?

Isang pagninilay ni Fray Vince Stanley Iñigo, OP

Ika-6 ng Nobyembre 2016 ■  Ikatatlumpu’t dalawang Linggo sa Karaniwang Panahon ■  Lk 20: 27-28

“…for they are like angels. They are sons and daughters of God, because they are born of the resurrection.”

Sino ang nais nating makapiling sa habambuhay? Malamang ang mga taong malapit sa ating puso, hindi ba?

Bakit nga ba ang minamahal ang itinuturing nating makapagpapaligaya sa atin sa habambuhay? Ito ay dahil ang minamahal natin at ang nagmamahal sa atin ang nag-iisang tao sa mundo na tatanggapin natin at tatanggap sa atin ng buong pagkatao. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagmamahalan, ito ang marapat na tandaan: ang minamahal man ang makapagpapaligaya sa habambuhay, mayroon pa ring Nagmamahal na nangako sa atin ng kaligayahang walang hanggan.

Sa Ebangelyo ngayong araw na ito hinamon si Hesus ng mga Saduseo. Ang mga Saduseo ay hindi naniniwala sa muling-pagkabuhay. Nagpanggap lamang sila upang masaksihan kung may tama pa ring isasagot si Hesus sa tanong kung sino ang tunay na asawa ng babae sa langit sa pitong magkakapatid na pinakasalan niya. Nagkamali nga lang sila ng hinamon dahil nagbigay pa rin ng mahusay na kasagutan si Hesus. Ayon kay Hesus, sa pagtungtong natin sa langit, kapiling man natin ang taong minamahal (o hindi pa), para din tayong mga anghel na abot-kamay na ang hinahangad na kaligayahan. Kung dito sa lupa, ipinapangako sa atin ng ating mga minamahal na tayo ay mamahalin at paliligayahin nila habambuhay, paano pa kaya ang Diyos Ama na tinutupad ang pangako Niya magpasawalang hanggan? ■


Br. Vince Stanley B. Iñigo, OP hails from Paco, Manila. He made his profession to the Dominican Order on June 4, 2016. He currently takes up AB Philosophy at the Philippine Dominican Center of Institutional Studies (PDCIS) in Quezon City, Philippines. ■

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s