Kuya, saan po ba?

Pagninilay ni Fray Kenneth E. Villacastin, OP

Ika-11 ng Disyembre 2016 ■  Ikatlong Linggo ng Adbiyento ■  Mt. 11: 2-11

Minsan ako ay nagplanong bumisita sa aming dating kuraparoko sa bago niyang parokya. Tunay na malayo ito sapagkat nasa siyudad na ito at ako naman ay nakatira sa malayong isla. Hindi ko pa naranasang pumunta doon. Ang tanging pinanghahawakan ko lang ay ang kaunting detalye kung paano makakarating sa lugar. Gayon pa man, balot man ng takot ay tinuloy ko pa rin. Sa awa ng Diyos nakarating naman ako. Paano? May mga taong nagturo sa akin! Nakakatakot maligaw, hindi ba? Kasi baka may mangyaring masama sa atin; kasi baka hindi na tayo makakauwi. Gusto nating marating ang tamang destinasyon. Ngunit minsan dumarating din ang mga pagkakataon na naliligaw tayo. Sa mga ganitong pagkakataon, nararapat lamang na tayo ay maging matatag. Kumilos dapat tayo at tumingin sa paligid dahil tiyak may mga taong tutulong sa atin. Piling-pili man, pero meron pang natitirang mga tao diyan na handa tayong damayan.

“Ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos,” ito ay tinig ni Juan Bautista. Ang ganda, hindi ba? Siya ang propetang nagturo sa atin sa pagtuntun ng tamang destinasyon sa buhay. Hindi siya ang daan! Siya ay instrumento sa pagtuntun ng daan lalo na sa mga taong naliligaw. Bakit ba kailangang tuntunin ang tamang daan na ito? Sa pagtuntun natin sa daan na ito, unti-unti nating natutuklasan at nakikilala ang tunay na destinasyon na dapat nating hangarin. Ang daan na ito ay si Kristo at ang destinasyon na ito ay ang buhay na walang hanggan.

Tanggap na natin, nakakatakot maligaw. Pero naranasan na ba nating matakot para sa mga taong naliligaw? Kung alam na natin na sila ay naliligaw, hahayaan ba nating habambuhay silang maligaw? Katulad ni Juan Bautista, tara na at tumulong. Ituro natin ang tamang daan. ■


Br. Kenneth E. Villacastin, OP is a student brother from Bantayan, Cebu. He made his profession to the Dominican Order on June 4, 2016. He takes up AB Philosophy at the Philippine Dominican Center of Institutional Studies (PDCIS) in Quezon City, Philippines.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s