Ang Tunay na Katoliko

Paano mo mamahalin ang isang Simbahang katakot-takot ang mga iskandalong hinaharap? Isang Simbahan na kung saan ang mga Obispo, pari, relihiyoso at relihiyosa na dapat tinititingala dahil sa kanilang “kabanalan” ay sila pang gumagawa ng kamalian? Paano mo mamahalin ang Simbahan na dinudumog ng mga sexual scandals sa iba’t ibang dako ng mundo? Kaya mo pa bang mahalin ang ganitong klase ng Simbahan? O baka naman kaya tuluyan ka ng tumalikod sa Simbahan dahil sa mga pangyayaring ito?

Kung ikaw ay nawalan ng ganang mag-dasal, mag-simba at sumunod sa mga turo ng Simbahang Katolika dahil sa mga pangyayaring ito, siguro oras na upang tanungin ang sarili kung tama ba ang ating paniniwala bilang isang Katoliko.

Ang pagiging Katoliko ay hindi nakabatay sa mga Obispo, pari at mga madre. Ang pagiging isang tunay na Katoliko ay nakabatay sa Diyos at sa katotohanang Kanyang itinuturo. Kung tunay kang Katoliko na nagmamahal ng tunay sa Simbahan, hindi mawawala ang iyong pagmamahal dahil sa mga iskandalong kinakaharap ng Simbahan. Dahil ang isang tunay na Katoliko ay may malalim na ugnayan at pananampalataya sa Diyos at sa kanyang mga turo, na hindi matitinag ng kahit anong pagkakamali ng mga tao sa Simbahang kanyang itinatag.

-Br. Michael M. Sales, OP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s