“Ano Ba Ang Ipinagmamalaki Mo?”

By Br. Reynor Munsayac, OP

September 16, 2018

24th Sunday in Ordinary Time

WIS 2:12, 17-20, PS 54:3-4, 5, 6 AND 8, JAS 3:16—4:3, MK 9:30-37

Katulad ng mga alagad ni Hesus na nagpapagalingan at nag-uunahan, ganito rin kalakaran ng mga tao sa mundo ngayon. Dapat ako ang pinakamagaling! Dapat ako ang bida! Dapat ako ang tinitingala! Kung wala kang maipagmamalaki, kung wala kang maipagmamayabang, wala kang halaga. Mas ninanais ng marami na sila ang pinagsisilbihan kaysa sa sila ang nagsisilbi. Ito ang ugali na tinatawag na “entitlement mentality”. Laging nakatuon ang pansin sa sarili – sa sariling interes at sariling ambisyon. Walang ibang maririnig sa mga taong ito kundi ang salitang “ako” at “akin”. Ang mga taong ito ay punong-puno ng pagkamakasarili. Wala ng puwang ang iba, kahit na ang Diyos, sa kanila.

Hindi nakapagtataka kung bakit ihinarap ni Hesus ang isang musmos sa kanila bilang halimbawa ng isang tunay na tumatanggap sa kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Ito ay dahil sa alam ng mga bata sa kanilang sarili na hindi nila kayang mabuhay kung walang aalalay sa kanila. Sa kanilang kamusmusan, bukas-loob nilang tinatanggap ang gabay at grasya ng Diyos. Tinatawag tayo na maging mga musmos sa harap ng Diyos, handang tumanggap sa Kanyang paggabay at grasya. Dahil sa harap ng Diyos, wala tayong maipagmamalaki.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s