Maganap Din Nawa Sa Akin

Sa loob ng 12 taon ko sa seminaryo, saksi po kayo kung paano ako naging masaya nang tanggapin ko si Kristo, ang bokasyon sa pagpapari, at pagiging Dominiko. Nalaman kong may halaga at direksyon ang buhay ko, kaya ano mang pangyayari ay kusang nagkakaroon ng kahulugan at saysay. Tulad nang dumating si Hesus sa pamamagitan ninyo. Para sa inyo, si Hesus ang kahulugan, buhay, at saya. Nakita ninyo rin po kung paano ako nalumbay dahil sa mga pagsubok sa pamilya, maging sa relasyon, o bokasyon man. Gusto ko ng bumitaw kasi ang sakit-sakit na. Para akong si Hesus na unti-unting namamatay habang nakabayubay sa krus. Subalit andun ka sa aking paanan. Matapang na nakatindig upang ako’y damayan. Kahit na ang mga itinuring kong kaibigan ay mas pinili akong talikdan. Binigyan po ninyo ako ng pag-asa.

Dahil ‘di ako sumuko, marami akong nakamit at napagtagumpayan lalo na ang aking sarili. Hindi po ako ang sentro at nag-iisang bida sa kwento ng buhay, kung ‘di ang Diyos na sumasa-akin at sumasa-inyo. Ipinagdarangal po kayo dahil sa inyong pakikiisa sa aming kaligtasan at sa patuloy kaming inilalapit kay Hesus na inyong tangan, ang aming Diyos at Manunubos. Mahal na Ina, tinitingnan ninyo ako ng may pagmamahal, sa bawat saya, lumbay, at tagumpay ng aking buhay. Kaya ano mang pagsubok ang dumating, hindi ako mangangamba dahil panatag akong kasama kita. Ang tanging mahihiling ko na lamang, ay “maganap din nawa” ano man ang wikain ng Diyos para sa akin. Ina ng Santo Rosaryo ng La Naval, ipanalangin po ninyo ako.

Nagmamahal,

Fray Embong, OP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s